woensdag 7 oktober 2015

Once again Class War in the streets of Brussels

A extended actionreport will follow soon... 
A first impression: 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten